מד גובה לחדר ילדות. מד גובה מעוצב. – שרון גולדשטיין