מד גובה לחדר ילדות. מד גובה מעוצב. - שרון גולדשטיין