מד גובה לחדר ילדים. מד גובה מעץ לילדים. - שרון גולדשטיין