מד גובה לחדר ילדים. מד גובה מעץ לילדים. – שרון גולדשטיין