מד גובה מעוצב - ילדים מוסיקליים וכלי נגינה. - שרון גולדשטיין